Életút Erdős László

Erdős László honvéd ezredes református papi család második gyermekeként 1944. november 11-én Budapesten látta meg a napvilágot. Az Általános Iskola elvégzése után, 1963-ban reálgimnáziumi érettségi után felvételt nyert az Egyesített Tiszti Iskolára, ahol 1967-ben összfegyvernemi parancsnoki szakon avatták hadnaggyá. Ezzel egyidejűleg magyar-orosz általános iskolai tanári diplomát szerzett.

Csapatszolgálatot Pécsett a gépesített lövészezred kötelékében teljesített, szakasz, század parancsnokként, majd zászlóalj törzsfőnöki beosztásból nyert felvételt 1973-ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára.

Sikeres államvizsgák után, egyetemi diplomával Kaposvárra helyezték a gépesített lövész hadosztály törzsébe, ahol 1976-tól1979-ig hadműveleti főtiszt, hadműveleti alosztályvezető helyettesi beosztások után, kinevezték a Bajai Gépesített Lövészezred parancsnokává.

Munkája elismeréseként 1984-ben Kiskunfélegyházára helyezik, gépesített lövészhadosztály törzsfőnöki beosztásba. A hadosztály felszámolását követően, négyhónapos tanfolyam elvégzése után 1988-ban kinevezik a Tolna megyei Hadkiegészítő és Területvédelmi Parancsnokság parancsnokává.

Elöljárói javaslatára 1991-től 1993-ig a HM Személyzeti Főosztály vezetője. Terve és javaslata alapján 1994-ben a honvédelmi miniszter megalapítja a Honvéd Hagyományőrző Irodát, amelynek vezetője. Majd az iroda 1997-ben történt átszervezése után, mint HM Hadisírgondozó Iroda működik, amelynek igazgatója. Az irodát nem szakmai indokok alapján 1999-ben leszervezik, osztállyá minősítésével az igazgatói beosztást megszüntetik. .

Mivel végzettségének szakmai tapasztalatának megfelelő beosztást sem a HM, sem a MH nem tud és nem is akart biztosítani, a Honvéd Vezérkar főnök javaslatát elfogadja, és nyugállományba kerül 2000. január 01-el.

Katonai beosztásai mellett társadalmi, majd állami szinten újból életre hívja a 47 éven át szünetelő magyar hadisír gondozás intézményét. Partneri kapcsolatot létesít Németországgal, Ausztriával, Oroszországgal, Moldáviával, Lengyelországgal, Ukrajnával és Olaszországgal.

Mint a Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság elnöke. A fenti témában kormánymegállapodásokat készít elő, parafálási joggal. Beosztásainak megszüntetésével félbeszakadnak a tárgyalások Olaszország, Horvátország, Lengyelország, Románia és Szlovákia kormánybizottságaival, a hatályba lépő egyezmények NSZK és Oroszország kivételével végrehajtása félbeszakad, illetve elmarad.

A Német Hadisírgondozó Szövetséggel annak költségére19 magyar-német hősi temetőt létesítenek. Az Osztrák Feketekereszt Szövetséggel, 11 hazai I.VH-us temető kerül rendbetételre. Oroszországban, ő állítja fel a Doni Emlékművet, valamint e tevékenység eredménye, több mint 200 magyar hadifogoly temető, az ismeretlen Doni Hős hazahozatala és újratemetése. Lengyelországban 4 emlékmű és 9 magyar hősi temetőt létesítenek, illetve újítanak fel.

Az 1989-ben általa alapított II. Világháború Tolna-megyei Halottaiért alapítvánnyal 10 év alatt 147 hősi emlékművet állítanak.

A Hadisírgondozó Iroda által a HM költségére itthon 39 emlékhely létesül.

E tekintetben pedig nagy elismeréseket szerez Magyarországnak, személyét tisztelet övezi. Németország képviselői a miniszterelnökhöz fordulnak, a hivatalba történő visszahelyezéséért.

Hivatali munkájához kapcsolódva öt világkongresszus, valamint hazai és nemzetközi konferencia főszervezője.

Párton kívüli, számos tekintélyes civil szervezet vezetőségi tagja, a Nemzeti Társas Kör elnöke.

Lovaggá ütik1993- ban, vitézzé 1994-ben, borrend lovaggá 1998-ban.

A nemzeti öntudat erősítése, a magyar megmaradás rendíthetetlen hirdetője, itthon és az elszakított területeken élő honfitársaink körében. Közel 1000 előadás és ünnepi beszéd fémjelzi tevékenységét.

A 40 évvel kötött házasságából két gyermeke született, egy fiu, István 36 éves gépészmérnök, nemzetközi cég programigazgatója, egy leány Virág 25 éves tanárnő. Felesége köztisztviselő, önkormányzati pénzügyi koordinátor, akivel példás életet élnek..

 

Kitüntetései:

Hazaiak      Haza Szolgálatában arany, ezüst fokozat.

Szolgálati jel: I. osztály

Szolgálati Érdemrend 10, 15 év után

Tiszti Szolgálati II: fokozat 25 év után

Tiszti szolgálati jel 30 év után

Köztársasági Elnöki aranyérem/ nem elöljárói felterjesztésre./

I. osztályú Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető cím/ 2004.11.11./

Külföldiek:   Bolgár Érdemrend

NSZK Albert Schweitzer Emlékérem

NSZK Európa Kereszt

NSZK Érdemrend I. osztályú Érdemkeresztje

Osztrák Feketekereszt Aranykeresztje

Társadalmi:  Szigetvárért Emlékérem

Tolna Megyéért Díj

56-os MVSZ A MA HőSE

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Hazáért Érdemkereszt

Doni Bajtársak Szövetsége Doni Emlékkereszt

Nemzeti Társas Kör Hűség díj

Elismerései: több mint száz dicséret és jutalom, soron kívül őrnaggyá, majd alezredessé lép elő.

 

Szólj hozzá!