Életút Erdős László

Erdős László honvéd ezredes református papi család második gyermekeként 1944. november 11-én Budapesten látta meg a napvilágot. Az Általános Iskola elvégzése után, 1963-ban reálgimnáziumi érettségi után felvételt nyert az Egyesített Tiszti Iskolára, ahol 1967-ben összfegyvernemi parancsnoki szakon avatták hadnaggyá. Ezzel egyidejűleg magyar-orosz általános iskolai tanári diplomát szerzett. Csapatszolgálatot Pécsett a gépesített lövészezred kötelékében teljesített, szakasz, … Olvass tovább Életút Erdős László